Financien

Op deze pagina verschijnen de jaarrekeningen als deze zijn opgemaakt.

Progonse voor 2021

Verwachte inkomsten – Baten

Donaties en sponsors
€ 11.000,00
Totaal
11.000,00Verwachte uitgaven – Lasten

Kosten huur locatie
€ 7.700,00
Kosten huur tent
€ 1.085,00
Kosten huur matten
€ 500,00
Kosten opzetten locatie
€ 500,00
Kosten voedsel, drank en representatie
€ 500,00
Bank kosten
€ 139,00
Promotiekosten
€ 250,00
Diversen
€ 326,00
Totaal
11.000,00Resultaat
€ 0